Polityka Prywatności

WSTĘP

  Niniejsze Zasady ochrony prywatności zawierają informacje na temat tego, jak www.telekon.pl gromadzi, wykorzystuje i udostępniają informacje dotyczące użytkownika i korzystania przez niego z dowolnej witryny internetowej, która posiada łącza do tych Zasad ochrony prywatności  Niniejsze Zasady ochrony prywatności nie dotyczą gromadzenia przez nas danych poza internetem. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na Warunki Użytkowania. Wyrażenie zgody na treść Zasad ochrony prywatności jest jednoznaczne ze zgodą na gromadzenie przez nas, wykorzystywanie i ujawnianie naszych praktyk i innych działań opisanych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. W przypadku braku zgody i nieudzielenia pozwolenia należy zaprzestać korzystać z Usługi.

GROMADZENIE INFORMACJI

  Informacje dostarczone nam przez użytkownika Gromadzimy te informacje, które użytkownik dostarcza nam bezpośrednio poprzez stronę. Są to na przykład informacje wynikające z używania strony i komentowania treści . Do zbieranych przez nas informacji mogą należeć dane osobowe:  informacje, prawdziwe lub nie, które mogą być użyte do zidentyfikowania użytkownika (samodzielnie lub w połączeniu z innymi), w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres do fakturowania, adres wysyłkowy, numer telefonu i faksu. Poprzez stronę można dobrowolnie przesłać nam inne informacje, w tym także dane osobowe, jednak to na użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za dane osobowe wówczas, gdy nie zostały one zebrane przez nas lub nie prosiliśmy o ich przesłanie do nas. Gdy dane osobowe zostaną zdeidentyfikowane, mogą przestać być objęte niniejszymi Zasadami ochrony prywatności, a my i nasi Dostawcy Usługi (podani poniżej) mogą traktować je jako niebędące danymi osobowymi i korzystać z nich bez zobowiązań wobec użytkowników, z wyjątkiem sytuacji zakazanych przez obowiązujące prawo. Informacje, które gromadzimy automatycznie Zarówno my, jak i nasi agenci, dostawcy, konsultanci, dostawcy usług marketingowych oraz inni dostawcy usług (nazywani wspólnie „Dostawcami Usług”) mogą automatycznie gromadzić pewne informacje o użytkownikach wówczas, gdy uzyskują oni dostęp i korzystają ze Strony („Informacje o użytkowaniu”). Informacje o użytkowaniu mogą obejmować adres IP, identyfikator urządzenia, identyfikator reklam, rodzaj i wersję przeglądarki, właściwości systemu, dane o korzystaniu z naszej Strony, a także charakterystykę sprzętu połączonego z siecią (np. komputera bądź urządzenia mobilnego). Ponieważ Informacje o użytkowaniu są danymi osobowymi zgodnie z obowiązującym prawem lub się z nimi łączą, będziemy traktować połączone informacje jako dane osobowe objęte postanowieniami niniejszych Zasad ochrony prywatności. Do sposobów, w jaki my i nasi Dostawcy Usług możemy gromadzić Informacje o użytkowaniu, należą: Informacje dziennika: Gromadzimy informacje dotyczące korzystania z naszej Usługi, takie jak adres IP, typ i wersja przeglądarki, dostawca usług internetowych, strony referencyjne i wyjścia, system operacyjny, pliki cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika lub konta oraz dane powiązane, po czym przechowujemy je w plikach dziennika. Informacje zbierane przez pliki cookie i inne technologie śledzenia: My i nasi partnerzy możemy wykorzystywać pliki cookie, pliki web beacon, osadzone skrypty, technologie służące identyfikowaniu lokalizacji, cookie typu flash osób trzecich czy inne technologie śledzenia, teraz i po ich opracowaniu („Technologie śledzenia”) do zbierania informacji o interakcji z naszą Usługą czy o e-mailach, w tym informacji dotyczących przeglądania stron internetowych czy robienia zakupów w sieci. Dalsze informacje dotyczące tego, jak korzystamy z plików cookie i technologii śledzenia, a także o tym, jak można odmówić zgody, znaleźć można w Części 12 poniżej. Informacje pochodzące z innych źródeł: Możemy również uzyskać informacje z innych źródeł i połączyć je z zebranymi wcześniej informacjami. Połączenie takich informacji z danymi osobowymi uzyskanymi bezpośrednio od użytkownika w ramach Usługi będzie traktowane jako dane osobowe objęte postanowieniami niniejszych Zasad ochrony prywatności. Nie odpowiadamy za dokładność informacji przekazanych przez strony trzecie lub w ramach praktyk stron trzecich, jednak podejmiemy rozsądne czynności do zagwarantowania, że są one precyzyjne.

2. WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Informacje o użytkowniku mogą być wykorzystywane przez nas do dowolnych celów, które nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszych Zasad ochrony prywatności ani nie są zakazane przez obowiązujące przepisy prawne, w tym do:
 • Ułatwienia, zarządzania, personalizowania i ulepszania korzystania z usługi internetowej;
 • Przeprowadzania transakcji, odpowiadania na komentarze, pytania i prośby, zapewniania obsługi klienta, a także wysyłania tekstów informacyjnych;
 • Zapobiegania i postępowania w przypadku oszustw, naruszeń polityki czy warunków, pogróżek lub szkód; oraz
 • Wysyłania newsletterów i reklam oraz powiadamiania o produktach, usługach, ofertach, promocjach, nagrodach i wydarzeniach, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika.
W przypadku użytkowników z USA możemy wykorzystać ich dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, natomiast dane osobowe użytkowników spoza USA nie będą używane do celów marketingu bezpośredniego, chyba że otrzymamy na to wyraźną zgodę. Użytkownik ma prawo do zrezygnowania z bezpośredniego marketingu i może wymagać od nas zaprzestania korzystania z danych do tego celu bez żadnych kosztów.  

3.UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Należy pamiętać, że korzystanie z naszej Usługi oznacza zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych i Informacji o użytkowaniu w sposób opisany w tej części. Usługodawcom Nasi Usługodawcy mogą otrzymywać lub uzyskiwać dostęp do danych użytkownika, w tym do danych osobowych i Informacji o użytkowaniu, w związku ze swoją pracą w naszym imieniu. Usługodawcy mogą znajdować się w krajach innych niż kraj zamieszkania użytkownika. Usługodawcy ci mają zakaz korzystania z danych osobowych dla celów innych niż świadczenie owych usług, jednak możemy udzielić im zezwolenia na używanie danych zbiorczych, które nie pozwalają na zidentyfikowanie osoby, bądź danych zdeidentyfikowanych do innych celów. Możemy również udostępnić informacje o użytkownikach naszym Usługodawcom w celu:
 • Zapewnienia zgodności z prawem, wymiarem sprawiedliwości lub innymi procedurami prawnymi, a także – z wyjątkiem gdy zabrania tego obowiązujące prawo – w celu reagowania na prośby instytucji rządowych;
 • Ochrony praw, własności, życia, zdrowia i bezpieczeństwa nas, Usługi lub strony trzeciej;
 • Prowadzenia wewnętrznych działań biznesowych naszych oddziałów (na przykład przetwarzania zamówień użytkowników, spełniania próśb, świadczenia obsługi klienta i udoskonalania Usługi);
 • realizowania działań biznesowych naszych podmiotów zależnych i stowarzyszonych, partnerów biznesowych i innych stron trzecich (na przykład ulepszania ich produktów i usług); a także
 • W związku z negocjowaniem lub podczas negocjowania wszelkich proponowanych bądź faktycznych fuzji, zakupów czy sprzedawania, a także jakichkolwiek innych przejęć lub połączeń biznesowych wszystkich lub części naszych aktywów, albo przeniesienia całości lub części naszej działalności biznesowej do innej firmy.
Bez ograniczania wyżej wymienionych celów i według własnego uznania możemy w dowolnym celu udostępniać informacje zbiorcze, które nie identyfikują użytkownika, a także informacje zdeidentyfikowane o użytkowniku, stronom trzecim lub podmiotom stowarzyszonym. Stronom trzecim w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego Możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak określono w Części 2. Mieszkańcom stanu Kalifornia przysługują dodatkowe prawa opisane w Części 13. Cele marketingu bezpośredniego mogą obejmować m.in.:
   • Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim, w tym po kliknięciu reklamy lub artykułu zamieszczonych w naszej Usłudze czy wysłanej przez nas wiadomości e-mail;
   • Przekazywanie list adresów e-mailowych stronom trzecim do celów marketingowych;
   • Marketingowe wiadomości e-mail wysyłane przez strony trzecie; a także
   • Wiadomości e-mai wysyłane przez nas, sponsorowane przez strony trzecie.

    5.INFORMACJE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE LUB INNYM OSOBOM

    Usługa może zezwalać na opublikowanie lub przesłanie pisemnej treści, profili użytkownika, CV, nagrań audio i wideo, grafiki komputerowej, zdjęć, danych lub innych treści, w tym danych osobowych (nazywanych zbiorczo „Treściami użytkownika”). Decydowanie się na przesłanie Treści użytkownika do jakiegokolwiek obszaru naszej Usługi oznacza, że zostaną one uznane za „publiczne”, a zatem dostępne dla każdego, w tym dla nas, i nie będą objęte niniejszymi Zasadami ochrony prywatności, a zatem mogą być wykorzystywane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Zalecamy zachowanie ostrożności przy podejmowaniu decyzji o tym, co jest ujawniane w takich obszarach publicznych. Nieletni mieszkańcy Kalifornii powinni zapoznać się z treścią Części 10 w sprawie możliwego usuwania pewnych przesłanych treści. Usługa może dodatkowo oferować opcję przesłania treści znajomym – w takim przypadku liczymy na uprzednie uzyskanie od nich zgody na taką korespondencję. Wysłanie treści znajomym oznacza, że użytkownik posiada zgodę na przekazanie ich adresu e-mail. Przekazane dane znajomych (np. imię i nazwisko, adres e-mail) zostaną wykorzystane do wysyłania wiadomości, nie będą natomiast używane do jakichkolwiek działań marketingowych, chyba że uzyskamy zgodę danej osoby. W korespondencji mogą być zawarte Państwa dane kontaktowe i wiadomość.

    6.USŁUGI I DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCIOWE STRON TRZECICH

    W naszej Usłudze znajdują się hiperłącza do stron internetowych, miejsc, platform czy serwisów obsługiwanych przez strony trzecie („Usługi stron trzecich”). Usługi te mogą korzystać z własnych plików cookie, plików web beacon czy innych technologii śledzenia, do niezależnego zbierania informacji o użytkowniku czy zabiegania o uzyskanie danych osobowych. Pewne funkcje Usługi umożliwiają interakcje inicjowane pomiędzy Usługą a Usługami stron trzecich, na przykład serwisami społecznościowymi stron trzecich („Funkcje społecznościowe”). Przykładem Funkcji społecznościowych jest „polubienie” czy „udostępnienie” treści, a także wszelkie łączenie naszej Usługi z Usługami stron trzecich. Korzystanie z Funkcji społecznościowych oraz potencjalnie innych Usług stron trzecich może oznaczać, że informacje publikowane lub udostępniane mogą być publicznie pokazywane w naszej Usłudze bądź przez wykorzystywaną Usługę stron trzecich. I podobnie, informacje publikowane w Usługach stron trzecich, które odwołują się do naszej Usługi (np. poprzez użycie w tzw. „tweecie” lub przez wykorzystanie skojarzonego z nami hashtagu), mogą być wykorzystane w naszej Usłudze lub w związku z nią. Zarówno my, jak i strony trzecie możemy mieć dostęp do pewnych informacji dotyczących użytkownika oraz tego, w jaki sposób korzysta z naszej Usługi oraz Usług stron trzecich. Połączenie informacji pobranych z Usług stron trzecich z danymi osobowymi uzyskanymi bezpośrednio od użytkownika w ramach Usługi będzie traktowane jako dane osobowe objęte postanowieniami niniejszych Zasad ochrony prywatności. Informacje gromadzone i przechowywane przez strony trzecie pozostają objęte ich zasadami ochrony prywatności, łącznie z tym, czy będą przekazywać nam owe informacje, jakiego rodzaju informacje są udostępniane, a także zależą od decyzji użytkownika co do tego, jakie treści mają być widoczne dla innych w Usługach stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie składamy oświadczeń w związku z zasadami czy praktykami biznesowymi jakichkolwiek stron trzecich czy Usług stron trzecich i zalecamy zapoznanie się i z ich zasadami ochrony prywatności oraz warunkami użytkowania.

    7.REKLAMA, USŁUGI ANALITYCZNE ORAZ ŚLEDZENIE ONLINE

    Możemy angażować strony trzecie i współpracować z nimi w celu publikowania w naszym imieniu reklam w Usłudze i/lub w Usługach stron trzecich, a także możemy nawiązywać współprace w zakresie usług analitycznych dotyczących korzystania z naszej Usługi oraz skuteczności naszych reklam i treści w Usługach stron trzecich. Dodatkowo możemy uczestniczyć w internetowych sieciach reklamowych i wymianach pokazujących odpowiednie reklamy użytkownikom naszej Usługi, w ramach naszej Usługi oraz w Usługach stron trzecich, a także poza naszą Usługą, w oparciu o ich zainteresowania określone na podstawie przeglądania naszej Usługi lub Usług stron trzecich. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia w celu automatycznego zbierania informacji o użytkowniku oraz jego działaniach, na przykład o rejestrowaniu unikalnego identyfikatora urządzenia czy wiązaniu owego urządzenia z korzystaniem z internetu, czy to w naszej Usłudze, czy poza nią. Informacje takie mogą być przez nas wykorzystywane do analizowania i śledzenia danych, określania popularności danych treści, dostarczania reklam oraz treści ukierunkowanych na zainteresowania użytkownika w Usłudze lub Usługach stron trzecich w celu lepszego zrozumienia aktywności online. Pewne informacje na temat przeglądania Usługi przez użytkownika oraz Usług stron trzecich mogą być przez określony czas gromadzone, a następnie udostępniane firmom zewnętrznym do dostarczania reklam i/lub innych treści w Usłudze czy Usługach stron trzecich. Możemy otrzymywać informacje o odwiedzanych przez użytkownika Usługach stron trzecich i wykorzystywać je do celów marketingowych – jest to usługa nazywana niekiedy „(re-)targetingiem”, „reklamą opartą na zainteresowaniach” czy „reklamą na podstawie zachowań online”. Nie odpowiadamy za firmy zewnętrzne czy Usługi stron trzecich powiązane z usługami reklamowymi czy analitycznymi, ani za działania śledzenia z nimi związane. Prosimy zapoznać się z ich zasadami i uwagami dotyczącymi ochrony prywatności, a także przeczytać treść Części 12 w sprawie ofert, jakie użytkownik może od nich otrzymać. Ustawienia przeglądarki mogą pozwalać na automatyczne przekazywanie sygnału „Do Not Track” (DNT – nie śledź) odwiedzanym usługom online. Należy pamiętać, że w branży nie ma zgodności co do znaczenia stwierdzenia „Do Not Track” w tym kontekście. Podobnie jak wiele usług internetowych, obecnie nie zmieniamy naszych działań po otrzymaniu z przeglądarki odwiedzającego użytkownika sygnału „Do Not Track”. Chcąc dowiedzieć się więcej na temat opcji „Do Not Track”, należy odwiedzić witrynę internetową http://www.allaboutdnt.com.

    8.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

    Podejmujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony informacji o użytkowniku przed utratą, kradzieżą, nadużyciem oraz nieuprawnionym dostępem, ujawnianiem, wprowadzaniem zmian czy zniszczeniem. Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne dla celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Niemniej jednak transmisja przez internet nie jest w pełni zabezpieczona, toteż nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych zgromadzonych przez internet. Dane osobowe użytkownika są przechowywane na serwerach utrzymywanych przez firmę zewnętrzną. Aby chronić prywatność gromadzonych i przechowywanych informacji i danych osobowych, firma taka stosuje zabezpieczenia fizyczne, techniczne oraz administracyjne, które są regularnie monitorowane, sprawdzane i aktualizowane. Gdy angażujemy zewnętrznych dostawców usług i gdy przetwarzanie danych osobowych przez tych dostawców jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewniamy, że tacy dostawcy chronią Dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności i, w stosownych przypadkach, są odpowiedzialni za zapewnienie przetwarzania danych osobowych UE w sposób zgodny z zasadami omawianej Polityki Prywatności.

    9.TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE

    Nasza siedziba mieści się w Stanach Zjednoczonych, a informacje gromadzone przez nas w USA są objęte prawem tego kraju. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi spoza USA, należy pamiętać, że dane pozyskane przez Usługę mogą być przekazane, przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane w USA. Dane osobowe użytkownika mogą również być przekazane, przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane w innych jurysdykcjach, w których posiadamy oddziały bądź gdzie mieszczą się nasi usługodawcy. Przepisy prawne dotyczące ochrony danych w tych jurysdykcjach mogą być inne niż w kraju zamieszkania użytkownika, toteż korzystanie z Usługi bądź udzielanie wszelkich informacji oznacza zgodę na przekazywanie ich w obu kierunkach, przetwarzania, wykorzystywania, udostępniania, a także przechowywania danych użytkownika, w tym danych osobowych, w tych jurysdykcjach, jak opisano w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Stosujemy się do Ram Ochrony Prywatności przedstawionych przez Amerykański Departament Handlu przy współpracy z Komisją Europejską w kwestii gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania Danych Osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że jesteśmy firmą amerykańską, dobrowolnie zdecydowaliśmy się stosować do europejsko – amerykańskich Ram Ochrony Prywatności i podlegamy pod uprawnienia dochodzeniowe i egzekwowania Federalnej Komisji ds. Handlu. Co roku poświadczamy nasze stosowanie się do Zasad Ochrony Prywatności dotyczących powiadomień; wyboru; odpowiedzialności za dalsze przekazywanie; bezpieczeństwa; integralności danych oraz ograniczenia przeznaczenia; dostępu; a także działań regresowych, wdrażania i zobowiązań. Aby dowiedzieć się więcej na temat europejskich – amerykańskich Ram Ochrony Prywatności, prosimy odwiedzić https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Aby sprawdzić certyfikaty Arrow, prosimy odwiedzić https://www.privacyshield.gov/list

    10.PRYWATNOŚĆ OSÓB NIELETNICH

    Nasza Usługa nie jest przeznaczona dla dzieci i nie jest skierowana do osób nieletnich, poniżej trzynastego (13) roku życia. Jeśli użytkownik nie ma ukończonych trzynastu (13) lat, nie może korzystać z Usługi ani przekazywać przez Usługę jakichkolwiek informacji o sobie. Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych od osób nieletnich poniżej trzynastego (13) roku życia, a gdy dowiemy się, że otrzymaliśmy dane od takiego użytkownika, usuwamy je zgodnie z postanowieniami Children?s Online Privacy Protection Act („COPPA” – ustawa o ochronie prywatności dzieci w systemie online). Osoby będące rodzicami lub opiekunami niepełnoletnich poniżej trzynastego (13) roku życia i uważające, że niepełnoletni przekazali nam dane osobowe bez wymaganego zgodnie z COPPA zezwolenia, proszone są o kontakt z nami pod adresem privacy@aspencore.com. Użytkownicy z Korei Południowej poniżej czternastego (14) roku życia nie mają prawa korzystać z Usługi bez zgody rodziców lub opiekuna prawnego. Nie należy przekazywać nam poprzez Usługę żadnych swoich danych, chyba że rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę. Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych od niepełnoletnich z Korei Południowej (którzy nie ukończyli 14 roku życia) bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych, a jeśli dowiemy się, że otrzymaliśmy takie dane bez owej zgody, usuwamy je. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem prawnym zamieszkałym w Korei Południowej i uważa, że jego/jej dziecko w wieku poniżej czternastego (14) roku życia udostępniło nam swoje dane osobowe bez uprzedniej zgody, należy skontaktować się z nami pod adresem: privacy@aspencore.com. Każdy mieszkaniec Kalifornii w wieku poniżej osiemnastego (18) roku życia, który zarejestrował się w celu korzystania z Usługi i opublikował treści bądź informacje w Usłudze, może poprosić o ich usunięcie, kontaktując się z nami pod adresem privacy@aspencore.com lub wysyłając list na adres AspenCore Inc., 245 Main Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02142 USA, podając, gdzie owe treści czy informacje się znajdują. Podejmiemy działania w dobrej wierze w celu usunięcia ich z widoku publicznego lub ich zanonimizowania, tak aby osoba nieletnia nie mogła zostać zidentyfikowana. Nie możemy zagwarantować, że usunięcie będzie pełne czy kompleksowe, gdyż – przykładowo – strony trzecie mogły je opublikować ponownie albo mogły być zarchiwizowane przez przeglądarki bądź inne firmy, nad którymi nie mamy kontroli.

    11.UZYSKIWANIE DOSTĘPU I WPROWADZANIE ZMIAN W INFORMACJACH

    Będziemy dostarczać strony internetowe i inne mechanizmy pozwalające na poprawianie lub aktualizowanie przekazanych nam danych osobowych. Użytkownicy z UE, Singapuru, Hongkongu, Japonii, Nowej Zelandii, Meksyku i Australii mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania wprowadzania w nich zmian i/lub usuwania, a także sprzeciwiania się wykorzystaniu tych danych osobowych do konkretnych celów, z zastrzeżeniem wyjątków dozwolonych prawnie. Owi użytkownicy są także uprawnieni do uzyskiwania informacji o pochodzeniu swoich danych osobowych, odbiorcach lub rodzajach odbiorców otrzymujących ich dane osobowe, przyczyn, dla których ich dane osobowe są przechowywane, a także sposobów, w jakie ich dane osobowe były lub mogą być wykorzystywane czy ujawniane przez nas w ciągu roku przed otrzymaniem zapytania. Należy w tym celu wysłać prośbę w formie pisemnej, e-mailem na adres privacy@aspencore.com lub listownie: AspenCore Inc., 245 Main Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02142 USA. Chcąc chronić prywatność użytkownika i innych osób, musimy uzyskać potwierdzenie tożsamości przed udzieleniem dostępu do danych lub wprowadzeniem w nich zmian, w tym – jeśli dotyczy – nazwy użytkownika i hasła. Realizowanie takiej prośby nie wiąże się z żadną opłatą. Osoby z UE mogą poprosić o dostęp do swoich Danych Osobowych na podstawie niniejszej polityki w pełnym zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo kraju zamieszkania osoby, która zgłasza taką prośbę. Takie osoby mogą poprosić o poprawienie, zmianę lub usunięcie ich Danych Osobowych, które są niedokładne lub zostały przetworzone przy naruszeniu Zasad Ochrony Prywatności. Będziemy w sposób rozsądny spełniać takie prośby w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo. Będziemy w dobrej wierze dokładać starań, by wprowadzać żądane zmiany w naszych wówczas aktywnych bazach danych tak szybko, jak jest to wykonalne, mogąc jednak zachować wcześniejsze informacje w archiwum, w zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawne. Należy pamiętać, że nie zawsze możliwe jest całkowite usunięcie z naszej bazy wszystkich danych użytkownika czy publikacji udostępnionych publicznie (osoby nieletnie z Kalifornii: prosimy przeczytać Część 10) oraz że pozostałe dane mogą pozostać na nośnikach służących do robienia kopii zapasowych lub do innych celów. Możemy również zachować przez pewien czas kopie w pamięci podręcznej lub zarchiwizowane dane użytkownika.

    12.WYBORY: OPCJE ŚLEDZENIA I KOMUNIKACJI

    Ogólnie o technologiach śledzeniaNasza Usługa używa plików cookie do rozpoznawania swoich użytkowników, co pomaga nam zapewniać im komfortowe jej wykorzystywanie, a nam pozwala wprowadzać w niej ulepszenia. Dalsze korzystanie z naszej Usługi oznacza wyrażenie zgody na stosowanie przez nas plików cookie. Cookie to mały plik zawierający litery i liczby, przechowywany przez nas w przeglądarce użytkownika bądź na twardym dysku jego komputera. Pliki te zawierają informacje przesyłane na dysk twardy użytkownika. Zwykłe pliki cookie można wyłączyć lub usunąć za pomocą narzędzi dostępnych w ramach większości komercyjnych przeglądarek, a w niektórych przypadkach można je zablokować na przyszłość, wprowadzając odpowiednie ustawienia. Przeglądarki oferują różne funkcje i opcje, dlatego należy ustawiać je oddzielnie. Należy pamiętać, że wyłączenie lub usunięcie plików cookie może spowodować, że pewne części naszej Usługi mogą nie działać i że po ponownym odwiedzeniu naszej Usługi możliwość ograniczenia opartych na przeglądarkach technologii śledzenia opiera się na opcjach ich ustawień i ograniczeń. Podczas korzystania z naszej Usługi można zauważyć treści z innych stron internetowych, dodawanych przez nas od czasu do czasu celem ulepszenia Usługi. Może się to wiązać z otrzymaniem plików cookie od owych stron internetowych. Nie mamy wpływu na te pliki, zatem zalecamy, by uzyskać informacje na temat ich plików cookie i tego, jak można z tymi plikami postępować. W przypadku naszych aplikacji mobilnych wystarczy je odinstalować, aby zatrzymać proces gromadzenia przez nas informacji. Użytkownik może także wprowadzić własne ustawienia prywatności, na przykład włączyć lub wyłączyć usługi lokalizujące, wprowadzając zmiany w uprawnieniach w urządzeniu mobilnym. Analiza i reklamy oparte na zainteresowaniachNiektóre firmy mogą uczestniczyć w programie AdChoices Digital Advertising Alliance („DAA”) i wyświetlać ikonkę opcji reklamowych stosowanych do pokazywania reklam w oparciu o zainteresowania, w połączeniu z narzędziem do rezygnacji pozwalającym na dokonywanie wyborów dotyczących ukierunkowania reklam. Więcej na temat programu AdChoices DAA można znaleźć na stroniehttp://www.youradchoices.com, a na temat programu rezygnowania w aplikacjach mobilnych – tutaj: http://www.aboutads.info/appchoices. Pewne sieci reklamowe i wymiany mogą także należeć do organizacji Network Advertising Initiative („NAI”). NAI opracowała narzędzie umożliwiające klientom zrezygnowanie z reklam ukierunkowanych, dostarczane członkom swojej sieci reklamowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat rezygnowania z reklam ukierunkowanych bądź korzystania z narzędzi TAI, prosimy odwiedzić stronę http://www.networkadvertising.org/choices/. Należy pamiętać, że nawet po zrezygnowaniu z pewnych reklam ukierunkowanych reklamy nieukierunkowane nadal będą wyświetlane. Nie odpowiadamy za skuteczność ani zgodność z prawem opcji rezygnacji u stron trzecich ani też programów czy dokładności ich oświadczeń dotyczących tych programów. Popieramy natomiast wyznaczone dla branży reklamowej 2009 Self-regulatory Principles for Online Behavioral Advertising (http://www.iab.net/media/file/ven-principles-07-01-09.pdf) i oczekujemy od sieci reklamowych, z którymi mamy bezpośrednie kontakty, że będą pokazywać użytkownikowi reklamy oparte na zainteresowaniach, niemniej nie możemy tego zagwarantować. KomunikacjaMożna w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas komunikacji promocyjnej (w postaci e-maili lub SMS-ów) w następujący sposób: (1) w przypadku e-maili promocyjnych – postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w nich, klikając w łącze do anulowania subskrypcji lub zmieniając swoje preferencje komunikowania się za sprawą zalogowania się do swojego konta; oraz (2) dla SMS-ów – wysyłając nam wiadomość zwrotną o treści „STOP”, jak podano w treści SMS-a. Należy przy tym pamiętać, że rezygnacja ograniczona jest do treści wysyłanych na używany adres e-mail czy numer telefonu i nie ma wpływu na kolejne subskrypcje. Rezygnacja z określonych form komunikacji nie oznacza, że inne subskrypcje zostaną zakończone. Nawet po otrzymaniu rezygnacji z otrzymywania treści promocyjnych możemy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, nadal przesyłać informacje niemające charakteru promocyjnego, na przykład dotyczące konta, transakcji, usług czy naszych bieżących relacji biznesowych. Nasze aplikacje mobilne mogą wysyłać wiadomości, takie jak powiadomienia, dźwięki czy ikonki. Owe powiadomienia typu push lub wiadomości w aplikacjach mogą zawierać zarówno wiadomości operacyjne, jak i promocyjne, dotyczące produktów, usług bądź ofert potencjalnie interesujących dla użytkownika. Można je konfigurować w opcjach. Gdy chodzi natomiast o e-maile, nawet po otrzymaniu rezygnacji z otrzymywania treści promocyjnych możemy nadal wysyłać powiadomienia typu push o charakterze niepromocyjnym, na przykład o korzystaniu z aplikacji czy na temat naszych bieżących relacji biznesowych.

    13.PRAWA DO PRYWATNOŚCI W STANIE KALIFORNIA

    Obowiązujące w Kalifornii prawo „Shine the Light” zezwala klientom z Kalifornii prosić o pewne informacje dotyczące tego, w jaki sposób określone rodzaje ich danych są udostępniane stronom trzecim, a w niektórych przypadkach także jednostkom stowarzyszonym, dla ich własnych celów marketingu bezpośredniego. Zgodnie z tym prawem firmy muszą albo przekazać mieszkańcom Kalifornii na ich prośbę pewne informacje, albo umożliwić im udzielenie zgody lub zakazanie owego udostępniania danych. W przypadku użytkowników ze Stanów Zjednoczonych Ameryki możemy od czasu do czasu przekazywać niektóre ich dane uzyskane przez nas poprzez Usługę stronom trzecim lub ich jednostkom stowarzyszonym, a także na cele marketingu bezpośredniego owych jednostek stowarzyszonych. Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą odmówić takiego udostępniania, kontaktując się z nami pod adresem privacy@aspencore.com lub wysyłając list adresowany do: AspenCore Inc., 245 Main Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02142 USA. Prośby muszą zawierać w pierwszej linii opisu zwrot „California Privacy Rights Request” oraz zawierać imię i nazwisko wraz z dokładnym adresem. Należy pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do reagowania tylko na jedną prośbę klienta w roku, nie musimy natomiast odpowiadać na prośby przesyłane inaczej niż na podany adres e-mail i adres pocztowy.

    14.PRAWA DO PRYWATNOŚCI W JURYSDYKCJACH POZA USA

    Użytkownicy spoza USA mają prawo zwrócić się do nas o nieprzetwarzanie ich danych osobowych na cele marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać, anulując subskrypcję e-maili od nas i jakichkolwiek stron trzecich bądź kontaktując się z nami w dowolnej chwili pod adresami:privacy@aspencore.com lub AspenCore Inc., 245 Main Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02142 USA. Użytkownicy spoza USA mają także prawo do wycofania swojej zgody dotyczącej wykorzystywania i udostępniania ich danych osobowych, jednak w niektórych przypadkach takie żądania mogą nie być natychmiast bądź w pełni zrealizowane, ponieważ możemy mieć obowiązek używania danych osobowych użytkownika. Prosimy także pamiętać, że w pewnych sytuacjach cofnięcie zgody oznacza, iż nie będziemy mogli kontynuować świadczenia usługi. Zgodę można w każdej chwili wycofać, kontaktując się z nami pod adresem: privacy@aspencore.com lub AspenCore Inc., 245 Main Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02142, USA.. Każda osoba z Unii Europejskiej, która nie jest zadowolona z naszej zgodności z europejsko-amerykańską Ochroną Prywatności może skontaktować się z nami w celu rozwiązania reklamacji i skarg na stronie compliance@arrow.com lub poprzez wysłanie nam listu na adresy przedstawione poniżej. Jeżeli jakakolwiek osoba z UE wierzy, że taka skarga nie została rozstrzygnięta, osoba ta najpierw zgadza się najpierw na dochodzenie i rozstrzygnięcie sporu w drodze mediacji, prowadzonej przez Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów na podstawie jego Zasad Mediacji, przed odwołaniem się do arbitrażu, postępowania sądowego lub innych procedur rozstrzygania sporów. Zasady regulujące te procedury oraz informacje dotyczące sposobu zgłaszania roszczeń można znaleźć na: http://go.adr.org/privacyshield.html Każda osoba z UE, która pozostaje niezadowolona może skontaktować się ze swoim państwowym Organem ds. Ochrony Danych w kraju, w którym dana osoba mieszka. Zgodziliśmy się na współpracę i stosowania zgodnego z odpowiednimi europejskimi Organami ds. Ochrony Danych oraz Departamentu Handlu w kwestii rozwiązywania sporów. Jeżeli osoba z UE pozostaje niezadowolona i spełnia wymogi przedarbitrażowe Załącznika I Część C europejsko-amerykańskich Ram Ochrony Prywatności, osoba ta może domagać się wiążącego postępowania zgodnie z Załącznikiem I europejsko-amerykańskich Zasad Ram Ochrony Prywatności, które można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

    15.ZMIANY W NINIEJSZYCH ZASADACH OCHRONY PRYWATNOŚCI

    Zastrzegamy sobie prawo do przeglądania i wprowadzania zmian w niniejszych Zasadach ochrony prywatności w dowolnej chwili. Zmiany te zaczynają obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanych Zasad ochrony prywatności. Dalsze korzystanie z naszego serwisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, oznacza zgodę na treść tych zasad. W przypadku gdy zmiany są istotne, możemy przesłać e-mailem dodatkowe powiadomienie.

    16.KONTAKT

    Wszelkie prośby dotyczące swoich danych osobowych lub zapytania związane z niniejszymi Zasady ochrony prywatności należy kierować na adres: AltCAP Żabia Wola ul. Księżyckowa 15
Pobierz kod Puls / Preview / Script