Jak rozpocząć spotkanie w Zoom na sowie ?

Jak rozpocząć spotkanie w Zoom na sowie ?

Jak rozpocząć spotkanie w Zoom na sowie ?

  1. Podłącz kabel USB sowy do podstawy sowy i do komputera.
  2. Podłącz zasilacz sowy i poczekaj, aż oczy sowy przestaną pulsować i usłyszysz dźwięk
  3. Otwórz Zoom i wybierz Zaplanuj, Dołącz lub Rozpocznij od wideo lub kliknij link z zaproszeniem Zoom, aby dołączyć do spotkania.
  4. Wybierz opcję Dołącz do konferencji audio przy użyciu komputera.
  5. Wybierz strzałkę w górę ^ po prawej stronie ikony mikrofonu w lewym dolnym rogu ekranu.
  6. Wybierz Meeting Owl jako mikrofon i głośnik.
  7. Wybierz strzałkę w górę ^ po prawej stronie ikony aparatu w lewym dolnym rogu ekranu.
  8. Wybierz Meeting Owl jako swoją kamerę.
  9. Rozpocznij spotkanie.
Pobierz kod Puls / Preview / Script